Kapcsolat

Pályázati lehetőségek 3D nyomtató beszerzéshez

 

Pályázati lehetőségek 

3D nyomtató beszerzéshez

 

 

 

GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

A pályázat 70-100%-os vissza nem térítendő támogatást nyújt mikro-, kis- és középvállalkozásoknak hátrányos helyzetű településeken megvalósuló projektekre. A települések listája itt tekinthető meg.

 

Pályázható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Az 1. a) tevékenység költségének a 2. b) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át).

Amennyiben a 2. b) tevékenység nem képezi a projekt költségvetésének részét, az 1. a) tevékenység költségének önállóan kell elérnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás 3.1.1. pontjában meghatározott tevékenységhez kapcsolódó alábbi tevékenységek támogathatóak:

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).

c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).

e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).

f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),

g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).

h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek(kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el)

i) Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el).

j) Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).

A támogatás mértéke és összege:

- 1. sz. mellékletben szereplő településeken maximum 10 millió Ft (70%-os támogatottság mellett),

- 2. sz. mellékletben található településeken maximum 60 millió Ft (100%-os támogatottság mellett).

A pályázatok keretösszege: 5 milliárd Ft

A pályázat beadási ideje: 2021. február 18. 9:00 - 2021. március 31. 12:00

További részletes információ a támogatásról: ITT

 

 

GINOP-1.2.14-20 - Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A felhívás célja, hogy a hazai divat és dizájnipar fejlődni képes és fejlődni akaró vállalkozásai olyan beruházásokat tudjanak végrehajtani, amelyek mellett az ágazat szereplői képesek lehetnek középtávon megerősödni, annak érdekében, hogy a kiélezett és erőforrásigényes nemzetközi versenyben is profitábilisan, fejlődőképesen tudjanak működni, növelni tudják exportjukat és a nemzetközi digitális jelenlétük és ismertségük is növekedjen.

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését a Felhívás 2. számú szakmai mellékletében szereplő VTSZ lista szerint.

A támogatás összege:

5 000 000 – 150 000 000 Ft

A támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke: 70%

A pályázatok keretösszege:

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-600 db.

A pályázat beadási ideje:

2021. február 15. 9:00 - 2021. március 31. 12:00

További részletes információ a támogatásról: ITT

 

 

 

VINOP-1.2.1-21 – TERVEZET - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A felhívás célja, hogy segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

 

Pályázható tevékenységek:

a) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).

c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. m) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

d) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

e) Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben).

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

g) Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó az a) pontban foglalt tevékenység.

 

A támogatás összege:

10 millió Ft – 629,3 millió Ft

A támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke: 70%

A pályázatok keretösszege:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-3000 db.

A pályázat beadási ideje:

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. március 01-től lehetséges 2022. február 15-ig, 4 külön szakaszban:

1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.

2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.

3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 - október 15.

4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15.

További részletes információ a támogatásról: ITT

 

 

 

VINOP-2.1.2-21 – TERVEZET - Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatásfejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében. Ennek elősegítése érdekében a felhívás újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás, előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás létrejöttéhez.

 

Pályázható tevékenységek:

a) Ipari kutatás

b) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása

c) Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés (VTSZ lista alapján)

d) A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás

e) Projekt előkészítési tevékenység

f) Projektmenedzsment tevékenység

g) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

h) Általános (rezsi) költségek

i) Piacra vitel támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán

 

Elszámolható költségek:

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (konzorcium minden tagjának

a költségvetésének a részét kell, hogy képezze), projekt szinten minimum 50%

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

- Anyagköltségek (maximum 20%)

- Eszközbeszerzés költségei

- Immateriális javak beszerzésének költsége

- Építéshez kapcsolódó költségek; építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés

- Előkészítés költségei (maximum 7%); engedélyek, műszaki tervek, közebszerzés (maximum 1%)

- Projektmenedzsment igénybevételének költségei (maximum 2,5%)

- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (maximum 0,5%)

- Általános (rezsi) költségek (maximum 1%)

- Egyéb szolgáltatási költségek; külpiaci megjelenés, szakmai kiállítás, vásár

 

A támogatás összege:

Vállalati KFI önálló: 50 – 500 MFt

Vállalati KFI konzorcium: 200 – 500 Mft

Együttműködési KFI: 500 – 1000 MFt

A támogatás mértéke:

Várhatóan 60-65%

Vissza nem térítendő támogatás

A pályázat beadási ideje:

Előminősítés

1. Szakasz: 2021. február 1-28.

2. Szakasz: 2021. július 1-30.

3. Szakasz: 2021. december 1-30.

Támogatási kérelem

1. Szakasz: 2021. március 1. – április 30.

2. Szakasz: 2021. szeptember 1. - október 29.

3. Szakasz: 2022. január 17. - március 2.

További részletes információ a támogatásról: ITT

 

Árajánlattal illetve vásárlás előtti szaktanácsadással kapcsolatban forduljon bizalommal szakértőinkhez:

Telefon: +36 1 477-4070

Email: