Kapcsolat

Pályázati lehetőségek 3D nyomtató beszerzéshez

 

Pályázati lehetőségek 

3D nyomtató beszerzéshez

 

 

 

VINOP-1.2.1-21 – TERVEZET - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A felhívás célja, hogy segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

 

Pályázható tevékenységek:

a) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).

c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. m) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

d) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

e) Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben).

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

g) Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó az a) pontban foglalt tevékenység.

 

A támogatás összege:

10 millió Ft – 629,3 millió Ft

A támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke: 70%

A pályázatok keretösszege:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-3000 db.

A pályázat beadási ideje:

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. március 01-től lehetséges 2022. február 15-ig, 4 külön szakaszban:

1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.

2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.

3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 - október 15.

4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15.

További részletes információ a támogatásról: ITT

 

 

 

VINOP-2.1.2-21 – TERVEZET - Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése, a kutatásfejlesztési és innovációs aktivitás növelése az innovatív vállalkozások körében. Ennek elősegítése érdekében a felhívás újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás, előállításához nyújt támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a jelentős szellemi hozzáadott értékkel rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás létrejöttéhez.

 

Pályázható tevékenységek:

a) Ipari kutatás

b) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása

c) Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés (VTSZ lista alapján)

d) A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás

e) Projekt előkészítési tevékenység

f) Projektmenedzsment tevékenység

g) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

h) Általános (rezsi) költségek

i) Piacra vitel támogatása a projekt keretében kifejlesztett K+F+I eredmény kapcsán

 

Elszámolható költségek:

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (konzorcium minden tagjának

a költségvetésének a részét kell, hogy képezze), projekt szinten minimum 50%

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

- Anyagköltségek (maximum 20%)

- Eszközbeszerzés költségei

- Immateriális javak beszerzésének költsége

- Építéshez kapcsolódó költségek; építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés

- Előkészítés költségei (maximum 7%); engedélyek, műszaki tervek, közebszerzés (maximum 1%)

- Projektmenedzsment igénybevételének költségei (maximum 2,5%)

- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (maximum 0,5%)

- Általános (rezsi) költségek (maximum 1%)

- Egyéb szolgáltatási költségek; külpiaci megjelenés, szakmai kiállítás, vásár

 

A támogatás összege:

Vállalati KFI önálló: 50 – 500 MFt

Vállalati KFI konzorcium: 200 – 500 Mft

Együttműködési KFI: 500 – 1000 MFt

A támogatás mértéke:

Várhatóan 60-65%

Vissza nem térítendő támogatás

A pályázat beadási ideje:

Előminősítés

1. Szakasz: 2021. február 1-28.

2. Szakasz: 2021. július 1-30.

3. Szakasz: 2021. december 1-30.

Támogatási kérelem

1. Szakasz: 2021. március 1. – április 30.

2. Szakasz: 2021. szeptember 1. - október 29.

3. Szakasz: 2022. január 17. - március 2.

További részletes információ a támogatásról: ITT

 

Árajánlattal illetve vásárlás előtti szaktanácsadással kapcsolatban forduljon bizalommal szakértőinkhez:

Telefon: +36 1 477-4070

Email: